فروشگاه

در خبرنامه ما عضو شوید.

با عضویت در خبرنامه در اولین خرید خود 40 درصد تخفیف بگیرید.

ارزیابی تاثیر اجتماعی ، راهنمای ارزیابی و مدیریت تاثیرات اجتماعی پروژه ها ، پاک سرشت
50,000 تومان