کتاب های راهسازی - ترابری و ترافیک 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کتاب های راهسازی - ترابری و ترافیک، اگر شما هم در رشته مهندسی عمران تحصیل کرده باشید با گرایش های راهسازی - ترابری و ترافیک آشنایی دارید برای خرید کتاب های این رشته و گرایش های مربوط به به آن فروشگاه کتاب آروین در خدمت شماست.

مهندسی راه و ترابری گرایشی است که در آن اصول و استانداردهای نوين در ساخت راه‌های جديد و بهسازی راه‌های قديمی مورد تو...

خرید کتاب های راهسازی - ترابری و ترافیک، اگر شما هم در رشته مهندسی عمران تحصیل کرده باشید با گرایش های راهسازی - ترابری و ترافیک آشنایی دارید برای خرید کتاب های این رشته و گرایش های مربوط به به آن فروشگاه کتاب آروین در خدمت شماست.

مهندسی راه و ترابری گرایشی است که در آن اصول و استانداردهای نوين در ساخت راه‌های جديد و بهسازی راه‌های قديمی مورد توجه و پژوهش قرار می‌گيرد. در این گرایش به صورت خاص به طرح هندسی انواع راه‌های ارتباطی (اعم از راه‌های درون شهری، برون شهری، راه‌آهن، فرودگاه و ...) و مباحث مربوط به طراحی روسازی، زيرسازی، مديريت و نگهداری و تحليل ترافيکی راه‌ها پرداخته می‌شود.

فارغ التحصیلان گرایش راه و ترابری می‌توانند در ادارات راه و ترابری استان‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های حمل و نقل و ترافیک، مهندسین مشاور و دفاتر فنی شرکتهای پيمانکاری که در هر یک از زمینه‌های مرتبط با راه یا ترافیک فعالیت دارند مشغول به کار شوند.

بیشتر