کتاب های محیط زیست - سنجش از دور

خرید کتاب های مهندسی عمران گرایش های محیط زیست و گرایش های سنجش از دور، فروش کتاب های مهندسی عمران گرایش محیط زیست کتاب های سنجش از دور در فروشگاه کتاب آروین 

محيط زيست گرایشی از رشته مهندسی عمران است که با موضوعاتی نظیر عملکرد مواد شیمیایی و زیست‌شناسی موجودات، مباحث مربوط به اتلاف گرما و انرژی حرارتی، تصفیه و پالایش آب و هوا و اصلاح وبهبود مکان‌هایی که در اثر آسیب‌های قبلی و آلودگی­ های صنعتی صدمه دیده‌اند، در ارتباط می­باشد.

موضوع اصلی مهندسی سنجش از دور را اصول سنجش از دور تشکیل می دهد که این اصول عبارتند از: اخذ، ذخیره سازی ، بازیابی ، پردازش اطلاعات جمع آوری شده توسط سیستم های هوایی – ماهواره ای و... و استخراج و تفسیر اطلاعات کمی و کیفی در پروژه ها و زمینه های مختلف عمرانی و زیست محیطی و....

کتاب های محیط زیست - سنجش از دور 187 محصول وجود دارد

لیست مقایسه محصولات

انصراف