علوم انسانی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کتاب های علوم انسانی ، فروش کتاب های علوم انسانی دانشگاهی ، خرید کتاب های رشته علوم انسانی از فروشگاه کتاب آروین اگر شما نیز در رشته های علوم انسانی از جمله حقوق، روانشناسی، فلسفه، علوم زبان شناختی و ادبیات در دانشگاه تحصیل میکنید جهت تهیه کتاب های مربوط به این رشته فروشگاه اینترنتی و آنلاین کتاب آروین در خدمت شماست.

علوم انسانی به دسته‌ا...

خرید کتاب های علوم انسانی ، فروش کتاب های علوم انسانی دانشگاهی ، خرید کتاب های رشته علوم انسانی از فروشگاه کتاب آروین اگر شما نیز در رشته های علوم انسانی از جمله حقوق، روانشناسی، فلسفه، علوم زبان شناختی و ادبیات در دانشگاه تحصیل میکنید جهت تهیه کتاب های مربوط به این رشته فروشگاه اینترنتی و آنلاین کتاب آروین در خدمت شماست.

علوم انسانی به دسته‌ای از علوم اطلاق می‌شود که به موضوعاتی چون جامعه، فرهنگ، زبان، رفتار و کنش انسان، و روان و اندیشهٔ افراد توجه دارد. جامعه شناسی، روان شناسی، حقوق، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی ، تاریخ، علوم تربیتی، فلسفه و ادیان، الهیات و معارف اسلامی، علوم اجتماعی چند نمونه از رشته‌های علوم انسانی‌اند.

علوم انسانی در حال حاضر دارای دو پارادایم اصلی است. یکی پارادایم "علوم انسانی مدرن" و دوم "علوم انسانی جدید" که با نام پست مدرن هم خوانده می‌شود. در "علوم انسانی جدید" با روش‌های عموماً تحلیلی، انتقادی و تفکری-تعمقی امور انسانی را مطالعه می‌کنند. این روش‌ها معمولاً در تقابل با روش‌های تجربی در علوم تجربی و علوم انسانی مدرن قرار می‌گیرند. در علوم انسانی جدید روش بررسی موضوعات و پژوهش پیرامون آن‌ها بیشتر با روش مشاهدهٔ غیر مستقیم است.

در عین حال بسیاری از شاخه های علوم انسانی چون مدیریت،اقتصاد،حسابداری،جغرافیا و روانشناسی برای تجزیه و تحلیل از برخی علوم غیرانسانی همچون ریاضیات کاربردی(در مدیریت)،آمار کاربردی و تحلیل رگرسیون(اقتصاد و روانشناسی)، GISوسیستم های راداری و سنجش ازدور(در جغرافیا)وسایر روشهای تجربی استفاده میکنند. در واقع میتوان گفت آنقدر که برخی علوم پایه همچون: آمار و احتمالات و ریاضیات کاربردی در علوم انسانی اثرگذار بوده اند و مورد استفاده قرار میگیرند،در سایر علوم کاربرد پیدا نکرده اند!

بیشتر