مهندسی برق 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

حرید کتاب های مهندسی برق، خرید کتاب های مهندسی الکترونیک از فروشکاه کتاب آروین، برای تهیه کتاب های رشته های دانشگاهی مهندسی برق و مهندسی الکترونیک فروشگاه کتاب آروین در خدمت شماست.

رشته برق در ابتدا با رشته مکانیک همراه بود و الكترو مکانیک خوانده مي شد، اما با رشد و پيشرفت چشمگير اين رشته، رشته برق راه خود را از رشته مکانیک جدا كرده و به عنوان ي...

حرید کتاب های مهندسی برق، خرید کتاب های مهندسی الکترونیک از فروشکاه کتاب آروین، برای تهیه کتاب های رشته های دانشگاهی مهندسی برق و مهندسی الکترونیک فروشگاه کتاب آروین در خدمت شماست.

رشته برق در ابتدا با رشته مکانیک همراه بود و الكترو مکانیک خوانده مي شد، اما با رشد و پيشرفت چشمگير اين رشته، رشته برق راه خود را از رشته مکانیک جدا كرده و به عنوان يك رشته مستقل معرفی شد.

خود رشته مهندسی برق با گسترش و نیاز این رشته به رشته هایی از جمله مخابرات، الکترونیک و ... تقسیم بندی شد

بیشتر