اقتصاد 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کتاب های اقتصادی، فروش کتاب های اقتصادی در فروشگاه کتاب آروین، اگر شما در رشته اقتصاد تحصیل میکنید و یا به کتاب های اقتصادی علاقه مند هستید ما سعی خواهیم کرد که کتاب های دانشگاه اقتصاد و کتاب های عمومی اقتصادی را در فروشگاه کتاب آروین محیا کنیم.

اقتصاد چیست؟ اقتصاد علمی اجتماعی است که بررسی می‌کند اشخاص، دولت‌ها، شرکت ها و کشورها چگونه برای...

خرید کتاب های اقتصادی، فروش کتاب های اقتصادی در فروشگاه کتاب آروین، اگر شما در رشته اقتصاد تحصیل میکنید و یا به کتاب های اقتصادی علاقه مند هستید ما سعی خواهیم کرد که کتاب های دانشگاه اقتصاد و کتاب های عمومی اقتصادی را در فروشگاه کتاب آروین محیا کنیم.

اقتصاد چیست؟ اقتصاد علمی اجتماعی است که بررسی می‌کند اشخاص، دولت‌ها، شرکت ها و کشورها چگونه برای تخصیص منابع کم خود جهت ارضای خواسته‌های نامحدودشان، دست به انتخاب می‌زنند. اقتصاد می‌تواند به اقتـصاد کلان که بر رفتار کل اقتصا‌د تمرکز می‌کند و اقتـصاد خُرد که بر مصرف‌کننده‌های انفرادی تمرکز دارد، تقسیم گردد.

بیشتر