کتاب های برق قدرت 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کتاب های برق قدرت ، فروش کتاب برق قدرت ، جدیدترین کتاب های رشته مهندسی برق قدرت یکی از گرایش های رشته مهندسی برق در فروشگاه اینترنتی کتاب آروین برق قدرت

مهندسی برق قدرت با تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و ساخت برخی دستگاه‌های مربوط به آن نظیر ژنراتورهای الکتریکی، موتورهای الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز سروکار دارد. این گرایش،...

خرید کتاب های برق قدرت ، فروش کتاب برق قدرت ، جدیدترین کتاب های رشته مهندسی برق قدرت یکی از گرایش های رشته مهندسی برق در فروشگاه اینترنتی کتاب آروین برق قدرت

مهندسی برق قدرت با تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و ساخت برخی دستگاه‌های مربوط به آن نظیر ژنراتورهای الکتریکی، موتورهای الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز سروکار دارد. این گرایش، به عنوان قدیمی ترین گرایش در رشته مهندسی برق، خود به چندین زیرگرایش تقسیم می‌شود

هدف اصلی مهندسین این گرایش، تولید برق در نیروگاهها، انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه های شهری و در نهایت توزیع آن برای مصارف خانگی و کارخانجات است. بنابراین یک مهندس قدرت باید به روشهای مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم های توزیع آشنا باشد.

بیشتر