ابزار دقیق  

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کتاب های ابزار دقیق ، خرید کتاب رشته ابزار دقیق دانشگاهی ، فروش کتاب ابزار دقیق از گرایش های مهندسی برق در دانشگاه کتاب های این رشته را از فروشگاه کتاب آروین تهیه کنید.

رشته مهندسی کنترل و ابزار دقیق که یکی از گرایشهای رشته برق (الکتروتکنیک)میباشدبه صورت زیر تعریف میشود. 

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از کنترل ارائه دهیم، می‌توانیم بگوییم که هدف...

خرید کتاب های ابزار دقیق ، خرید کتاب رشته ابزار دقیق دانشگاهی ، فروش کتاب ابزار دقیق از گرایش های مهندسی برق در دانشگاه کتاب های این رشته را از فروشگاه کتاب آروین تهیه کنید.

رشته مهندسی کنترل و ابزار دقیق که یکی از گرایشهای رشته برق (الکتروتکنیک)میباشدبه صورت زیر تعریف میشود. 

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از کنترل ارائه دهیم، می‌توانیم بگوییم که هدف این علم، کنترل متغیرهای اساسی سیستم (که متغیرهای خروجی می تواند تنها بخشی از این متغیرها باشد) بر مبنای برخی ملاکهای مطلوب می باشد. این ملاکها می تواند شامل سرعت، زمان، مصرف سوخت و … باشد. به عنوان یک مثال ساده می توان کنترل زمان اوج گیری یک هواپیمای جنگنده را در نظر گرفت. زاویه پره ها، میزان سوخت تزریقی و سایر متغیرهای تاثیرگذار بایستی با روشهای ریاضی محاسبه شده تا بتوان به خوبی این زمان را کاهش داد.

بیشتر