برق صنعتی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کتاب های برق صنعتی ، فروش کتاب برق صنعتی ، خرید کتاب رشته مهندسی برق صنعتی در فروشگاه کتاب آروین رشته برق صنعتی یکی از گرایش های رشته مهندسی برق به حساب می آید.

برق صنعتي در پيشرفت علم نقش ارزنده اي را ايفا مي كند و علاوه بر نقش كليدي در فضاپيماها و هدايت موشك ها وهواپيما، به صورت بخش اصلي و مهمي از فرايندهاي صنعتي و توليدي نيز درآمده است.

...

خرید کتاب های برق صنعتی ، فروش کتاب برق صنعتی ، خرید کتاب رشته مهندسی برق صنعتی در فروشگاه کتاب آروین رشته برق صنعتی یکی از گرایش های رشته مهندسی برق به حساب می آید.

برق صنعتي در پيشرفت علم نقش ارزنده اي را ايفا مي كند و علاوه بر نقش كليدي در فضاپيماها و هدايت موشك ها وهواپيما، به صورت بخش اصلي و مهمي از فرايندهاي صنعتي و توليدي نيز درآمده است.

به كمك اين علم مي توان به عملكرد بهينه سيستمهاي پويا، بهبود كيفيت و ارزانتر شدن فرآورده ها، گسترش ميزان توليد، ماشيني كردن بسياري از عمليات تكراري و خسته كننده دستي و نظاير آن دست يافت. هدف سيستم كنترل عبارت است از كنترل خروجي ها به روش معين به كمك وروديها از طريق اجزاي سيستم كنترل كه مي تواند شامل اجزاي الكتريكي، مكانيك و شيميايي به تناسب نوع سيستم كنترل باشد.

بیشتر