مهندسی آب و فاضلاب

خرید کتاب های مهندسی آب و فاضلاب ، فروش کتاب رشته مهندسی آب و فاضلاب یکی از گرایش های رشته دانشگاهی مهندسی عمران در فروشگاه کتاب آروین، لیست کتاب های مهندسی آب و فاضلاب را در زیر مشاهده میکنید

امروزه وجود مشکلات آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی و فاضلاب های صنعتی  از یکسو و ضرورت تأمین و انتقال آب مورد نیاز جوامع شهری و صنعتی از سوی دیگر احساس نیاز به متخصصین رشته مهندسی آب و فاضلاب را دو چندان ساخته است.

مهندسی آب و فاضلاب 269 محصول وجود دارد

لیست مقایسه محصولات

انصراف