کتاب های فیزیک 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کتاب های فیزیک دانشگاهی، فروش کتاب های فیزیک رشته های مختلف دانشگاهی خرید کتاب هالیدی نسخه 1 و 2 خرید کتاب حل تمرین هالیدی دانشگاه در فروشگاه کتاب آروین معمولا اکثر رشته های مهندسی دروس علوم پایه ریاضی و فیزیک را در لیست دروس خود خواهند داشت و کتاب فیزیک هالیدی از جمله مراجع اصلی تدریس فیزیک در دانشگاه های ایران و حتی جهان به حساب می آید.

ف...

خرید کتاب های فیزیک دانشگاهی، فروش کتاب های فیزیک رشته های مختلف دانشگاهی خرید کتاب هالیدی نسخه 1 و 2 خرید کتاب حل تمرین هالیدی دانشگاه در فروشگاه کتاب آروین معمولا اکثر رشته های مهندسی دروس علوم پایه ریاضی و فیزیک را در لیست دروس خود خواهند داشت و کتاب فیزیک هالیدی از جمله مراجع اصلی تدریس فیزیک در دانشگاه های ایران و حتی جهان به حساب می آید.

فیزیک علم مطالعهٔ خواص طبیعت . از مجموعه رشته های علوم پایه  است. این علم را عموماً علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از ذرات زیر اتمی تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر بطور وسیع تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش بینی کند.

بیشتر