بسته آزمون نظام مهندسی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

آزمون نظام مهندسی در طول سال دوبار توسط وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود در این آزمون به متقاضیان که واجد شرایط هستند پروانه اشتغال به کار برای تاسیس دفاتر و شرکت مهندسی اعطا می کند

آزمون نظام مهندسی در هفت رشته به شرح زیر برگزار می شود

مهندسی عمران در سه پایه نظارت- محاسبات- اجرا

مهندسی معماری در سه پایه طراحی- نظارت- اجرا

تاسیسات مکانیکی در د...

آزمون نظام مهندسی در طول سال دوبار توسط وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود در این آزمون به متقاضیان که واجد شرایط هستند پروانه اشتغال به کار برای تاسیس دفاتر و شرکت مهندسی اعطا می کند

آزمون نظام مهندسی در هفت رشته به شرح زیر برگزار می شود

مهندسی عمران در سه پایه نظارت- محاسبات- اجرا

مهندسی معماری در سه پایه طراحی- نظارت- اجرا

تاسیسات مکانیکی در دو پایه نظارت-طراحی

تاسیسات برقی- در دو پایه نظازت- طراحی

شهرسازی

نقشه برداری

ترافیک

منابع آزمون نظام مهندسی هرساله توسط وزارت مسکن وشهرساری  در سامانه inbr.ir منتشر میشود از این رو موسسه کتاب آروین با توجه به منابع اعلام شده بسته های  ویژه آزمون نطام مهندسی که شامل مباحت- کلید واژه-شرح درس و آزمون می باشد تهیه و تنظیم شده است

برای مشاهده جزئیات برای روی رشته ای متقاضی آن هستید کلیک نمایید.

بیشتر