• اثر تغییر اقلیم بر بوم نظام های کشاورزی نویسندگان : پاول سی دی نیوتن- آر آندریوکارن-گرنت آر ادواردز- پاسکال ا نیکلاس مترجمان : علیرضا کوچکی-مهدی نصیری محلاتی-لیلی تبریزی-محمد خیرخواه-رضا میرزایی تالارپشتی انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  62,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • آسیب شناسی سیستمیک ماهی نویسندگان : هیو دبلیو فرگوسن-هیود بلیو فرگوسن مترجمان : داور شاهسونی-احمدرضا موثقی انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  28,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • اصول اصلاح گیاهان زراعی جلد اول- تئوری و تکنیک نویسنده : والتر آر فهر مترجمان : رضا صدرآبادی حقیقی-حسن مرعشی-مهدی نصیری محلاتی انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  77,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • اصول مدیریت علف های هزر نویسندگان : ریچاردجی آلدریچ-رابرت جی کرمر مترجمان : محمدحسن راشدمحصل-کریم موسوی انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  39,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • اصول کشاورزی زیستی-ارگانیگ- چاپ سوم نویسنده : جی والاس مترجمان : علیرضا کوچکی-احمد غلامی-عبدالمجید مهدوی دامغانی-لیلا تبریزی انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  100,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • اصول بیوتکنولوژی گیاهی-چاپ ششم-ویرایش دوم نویسنده : محمد فارسی انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  220,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • اقتصاد بازارهای کشاورزی نویسنده : رونالد شریمپر مترجمان : سیاوش دهقانیان-محمد قربانی-فرخ دین قزلی انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  60,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • اقتصاد منابع طبیعی-محیط زیست و سیاستگذاریها نویسنده : ای کولا مترجم : سیاوش دهقانیان انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  185,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • اقتصاد مرتع نویسنده : جان پ ورکمن مترجمان : سیاوش دهقانیان-علیرضا کوچکی-ناصر شاهنوشی انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  19,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • خرید کتاب

  اقتصاد محیط زیست-چاپ پنجم نویسندگان : آر ک ترنی-دی پیرس-ای باتمن مترجمان : سیاوش دهقانیان-علیرضا کوچکی-علی کلاهی اهری انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

  200,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • اکوفیزیولوژی گیاهی دو جلدی نویسندگان : لمبرز-چاپین-پونز مترجمان : علیرضا کوچکی-اسکندر زند-محمد بنایان اول- پرویز رضوانی مقدم انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد 

  250,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار
 • اگرواکولوژی نویسنده : استفن آر گلیسمن مترجمان : مهدی نصیری محلائی-علیرضا کوچکی- پرویز رضوانی-علیرضا بهشتی انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد  

  185,000 ریال موجود-تهیه از بازار
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود-تهیه از بازار

لیست مقایسه محصولات

انصراف