فلسفه و ادیان

خرید کتاب های فلسفه و ادیان یکی از گرایش های رشته علوم انسانی رشته دانشگاهی فلسفه و ادیان است که اگر شما نیز به فلسفه و شناخت ادیان الهی علاقه دارید کتاب های این رشته را می توانید از فروشگاه کتاب آروین تهیه نمایید

فَلسَفه مطالعهٔ مسائلی کلی و اساسی، پیرامون موضوعاتی همچون هستی، واقعیت، آگاهی، ارزش، خرد، ذهن و زبان است.[۱][۲] تفاوت فلسفه با دیگر راه‌های پرداختن به چنین مسائلی، رویکرد نقّادانه و معمولاً سازمان یافتهٔ فلسفه و تکیه آن بر استدلال‌های عقلانی و منطقی است.[۳] در تعابیر غیرتخصصی به طور گسترده‌تر فلسفه به بنیادی ترین عقاید، مفاهیم و رویکردهای یک فرد یا گروه اشاره دارد.

واژه فلسفه ریشه در کلمه یونانی آرخه به معنی بذر دارد. در واقع فلسفه به دنبال کشف ماده المواد عالم است که جهان هستی از چه چیز به وجود آمده است

فلسفه و ادیان 159 محصول وجود دارد

لیست مقایسه محصولات

انصراف