گردشگری  

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کتاب های گردشگری، فروش کتاب های گردشگری کتاب های رشته گردشگری از انتشارات مهکامه و ناشران دیگر در فروشگاه اینترنتی کتاب آروین، رشته گردشگری از رشته هایی است که به تازگی علاقه مندان زیادی پیدا کرده است اگر شما هم در دانشگاه در رشته گردشگری تحصیل می کنید برای تهیه کتاب های این رشته فروشگاه کتاب آروین در خدمت شماست.

رشته مدیریت جهانگردی یکی از...

خرید کتاب های گردشگری، فروش کتاب های گردشگری کتاب های رشته گردشگری از انتشارات مهکامه و ناشران دیگر در فروشگاه اینترنتی کتاب آروین، رشته گردشگری از رشته هایی است که به تازگی علاقه مندان زیادی پیدا کرده است اگر شما هم در دانشگاه در رشته گردشگری تحصیل می کنید برای تهیه کتاب های این رشته فروشگاه کتاب آروین در خدمت شماست.

رشته مدیریت جهانگردی یکی از رشته‌های گردشگری موجود در کشور است. مشخصه اصلی آن میان رشته ای بودن آن است. اگر نگاهی به فهرست دروس این رشته بیاندازیم این موضوع کاملا روشن خواهد بود. عناوین دروس رشته مدیریت جهانگردی را در یک دسته بندی کلی می توان شامل: زبان (های خارجی) ، اقتصاد، ریاضیات و آمار، دروس مدیریت و بازاریابی ، علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا دانست.

بیشتر