بخرید و 5,800 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

كاملترين مرجع كاربردي SIMULINK

( علی اكبر علمداری )

كاملترين مرجع كاربردي SIMULINK

نوشته مهندس علي اكبر علمداري ، رابعه كريمي مهابادي

انتشارات: نگارنده دانش

نگارنده دانش

290,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
علی اكبر علمداري ،رابعه كريمي مهابادي ،نسرين علمداري
مهندسی کامپیوتر
سوم
1393
1100
480

كاملترين مرجع كاربردي SIMULINK

نوشته مهندس علي اكبر علمداري ، رابعه كريمي مهابادي

انتشارات: نگارنده دانش

سرفصل ها:

فصل اول: آشنايي با سيمولينك

فصل دوم: كتابخانه عمليات رياضي

فصل سوم: كتابخانه .Sinks

فصل چهارم: كتابخانه منابع توليد كننده موج

فصل پنجم: كتابخانه بلوك هاي پيوسته

فصل ششم: كتابخانه بلوك هاي ناپيوستگي

فصل هفتم: كتابخانه بلوك هاي گسسته

فصل هشتم: كتابخانه عملگرهاي منطقي

فصل نهم: كتابخانه Lookup Tables

فصل دهم: Signal Routings

فصل يازدهم: كتابخانه Ports & Subsystems

و...