بخرید و 9,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

كاملترين مرجع آموزشي و كاربردي MATLAB

( علی اكبر علمداری )

كاملترين مرجع آموزشي و كاربردي MATLAB

نوشتة مهندس علي اكبر علمداري ، نسرين علمداري علي كلانتري

انتشارات: نگارنده دانش

نگارنده دانش

450,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
علي اكبر علمداري، نسرين علمداري
هشتم
1394
1000
688

كاملترين مرجع آموزشي و كاربردي MATLAB

نوشتة مهندس علي اكبر علمداري ، نسرين علمداري علي كلانتري

انتشارات: نگارنده دانش

سرفصل ها:

فصل 1. بردارها و ماتريس ها

فصل 2. ترسيم نمودارهاي دوبعدي و سه بعدي

فصل 3. چندجمله اي ها و محاسبات سيمبوليك

فصل 4. درون يابي و برازش منحني ها

فصل 5. كنترل جريان محاسبات

فصل 6. سيمولينك

فصل 7. مدل سازي درSimMechanics 

فصل 8. شبيه سازي سيستم هاي هيدروليكي