بخرید و 2,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مشاهیر معماری – لوکوبوزیه

( لوکوبوزیه-سید احمدیان )

مشاهیر معماری – لوکو بوزیه

نویسنده: ژان-لویی کوئن

مترجم :  علیرضا سید احمدیان

انتشارات: هنر معماری قرن

 هنر معماری قرن

100,000 ریال

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

انتشارات: هنر معماری قرن
ژان-لویی کوئن
علیرضا سید احمدیان
معماری
دوم
1392
96

مشاهیر معماری – لوکو بوزیه

نویسنده: ژان-لویی کوئن

مترجم :  علیرضا سید احمدیان

انتشارات: هنر معماری قرن

سرفصل ها

فصل1:خانه فاله

فصل2:ویلای شوب

فصل3:محله فروژس مدرن

فصل4:وایسنهوف زیدلونگ

فصل5:ویلای  ستاین

فصل6:دو مونزی

فصل7:ساختمان مسکونی پورت مولتیور

فصل8:خانه های شدهان

فصل9:، دادگاه عالی

فصل10:دبیر خانه

فصل11:مجمع

فصل12:موزه ملی هنر غربی

فصل:مرکز هنرهای بصری کابنتر

و...