بخرید و 4,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مکان های عمومی ،فضا های شهری

( کارمونا-قرائی-شکوهی-اهری-صالحی )

مکان های عمومی ،فضا های شهری

نویسنده: متیو کارمونا،تیم هیت، تنراکواستیون تیسدل

مترجم : فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری واسماعیل صالحی

انتشارات: دانشگاه هنر تهران

فروشگاه آروین فروشگاه کتاب آروین ثبت کتاب خرید آنلاین فروش کتاب

دانشگاه هنر

220,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه هنر تهران
متیو کارمونا،تیم هیت، تنراکواستیون تیسدل
فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری واسماعیل صالحی
شهر سازی
سوم
1394
609

مکان های عمومی ،فضا های شهری

نویسنده: متیو کارمونا،تیم هیت، تنراکواستیون تیسدل

مترجم : فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری واسماعیل صالحی

انتشارات: دانشگاه هنر تهران

سر فصل ها

فصل1:زمینه های طراحی شهری

فصل2:ابعاد طراحی شهری

فصل3:کتاب شناسی