بخرید و 8,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مقاومت مصالح کاربردی(برای دانشجویان و معماران و مهندسان عمران)

( محمود گلابچی )

مقاومت مصالح کاربردی(برای دانشجویان و معماران و مهندسان عمران)

محمود گلابچی  

انتشارات: دانشگاه تهران

 

 

دانشگاه تهران

400,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
محمود گلابچی
معماری
ششم
1393
579

مقاومت مصالح کاربردی(برای دانشجویان و معماران و مهندسان عمران)

محمود گلابچی  

انتشارات: دانشگاه تهران  

سرفصل ها

فصل1: کشش و فشار

فصل2:نیروی برشی

فصل 3:پیچش

فصل4:نیروی برشی و گشتاور و خمشی

فصل5:خواص هندسی سطوح

فصل6:تئوری خمش تیرها

فصل7:تغییر شکل تیرها- روش انتگرال دو گانه

فصل8:تغییر شکل تیرها- روش سطح لنگر

فصل9:تغییر شکل تیر ها –روش تابع منفرد

فصل10:تیرهای نامعین

و...