بخرید و 12,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

معماری معاصر ایران

( امیر بانی مسعود )

معماری معاصر ایران

نویسنده: امیر بانی مسعود  

انتشارات: هنر معماری قرن  

 هنر معماری قرن

600,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

هنر معماری قرن
امیر بانی مسعود
معماری
چهارم
1390
572

معماری معاصر ایران

نویسنده: امیر بانی مسعود  

انتشارات: هنر معماری قرن  

سر فصل ها

فصل1:سیر گذرابر تحول اجتماعی سیاسی وفرهنگی ایران دوره قاجار

فصل2:تصویر شبح کون«فرنگ»درنوشته ها وسفرنامه های ایرانیان

فصل3:بازتاب«فرنگ»و«تجدد» درروزنامه ی خاطرات ناصرالدین شاه قاجار

فصل4:مدرنیته ایرانی و روشنفکران

و...