بخرید و 5,200 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

زبان نفت (عمومی وتخصصی)

( نوید میرجردوی )

زبان نفت-عمومی و تخصصی

نویسنده: نوید میرجردوی-حامد حاجی سیدی

انتشارات: راهیان ارشد-آزاده

راهیان ارشد(آزاده)

260,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

راهیان ارشد (آزاده)
نوید میرجردوی - سید حامد حاجی سیدی
ارشد مهندسی نفت
7-615-501-964-978
اول
1390
1000
وزیری
542
شومیز

زبان نفت-عمومی و تخصصی

نویسنده: نوید میرجردوی-حامد حاجی سیدی

انتشارات: راهیان ارشد-آزاده