بخرید و 7,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

ارشد سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

( سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی )

ارشد سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

نویسنده: بهزاد خداکرمی

انتشارات: راهیان ارشد-آزاده

راهیان ارشد(آزاده)

350,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

راهیان ارشد (آزاده)
بهزاد خداکرمی
ارشد مهندسی شیمی
4-690-501-964-978
هشتم
1394
1100
وزیری
512
شومیز

ارشد سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

نویسنده: بهزاد خداکرمی

انتشارات: راهیان ارشد-آزاده