بخرید و 3,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

درمعماری CAD/CAM/CAEمعماری دیجیتال ( کاربرد فناوری های

( گلابچی،اندجی گرما رودی،باستانی )

معماری دیجیتال ( کاربرد فناوری های    CAD/CAM/CAE )درمعماری

نویسنده:محمود گلابچی، علی اندجی گرما رودی، حسین باستانی

انتشارات: دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

150,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

: دانشگاه تهران
محمود گلابچی، علی اندجی گرما رودی، حسین باستانی
معماری
دوم
1392
1000
وزیری
270
شومیز

معماری دیجیتال ( کاربرد فناوری های    CAD/CAM/CAE )درمعماری

نویسنده:محمود گلابچی، علی اندجی گرما رودی، حسین باستانی

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها:

فصل1: چشم اندازمحیط های کامپیوتری

فصل2: پیشینه و تاریخ معماری دیجیتال

فصل3: ، روش های فرم یابی دیجیتال

فصل4: ابزارهای طراحی دیجیتال

فصل5: تکنیک های طراحی دیجیتال

فصل6: فرم یابی دیجیتال به کمک الگوریتم های ژنتیک

فصل7:الگوریتم های ژنتیک

فصل8: خصوصیات محیط های نرم محیط های نرم افزاری

و...