بخرید و 900 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

معمارمهندس ساختار

( محمود گلابچی )

 معمار + مهندس = ساختار

نویسنده: ایوان مارگولیوس

مترجم : محمود گلابچی     

انتشارات: دانشگاه تهران

                                                                              

دانشگاه تهران

45,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
ایوان مارگولیوس
محمود گلابچی
معماری
ششم
1390
176

 معمار + مهندس = ساختار

نویسنده: ایوان مارگولیوس

مترجم : محمود گلابچی     

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها:


فصل1: سازه همه جا وجود دارد

فصل2: طبیعت الهام بخش

فصل3: معماران و مهندسان

فصل4: طراحی یعنی همه چیز

فصل5: از بین بردن فاصله ها

فصل6: جری استراسکی- پل های نواری تنشی

فصل7: کنراد واشمن- سازه های فضا کار

فصل8: جورج اشلیج – برج خنک کننده خشک

فصل9: نیروگاه اتمی اشم ها وزن

فصل10: ابداع و نوآوری در آینده

فصل11: کتاب شناسی

فصل12: پی نوشت ها

و...