بخرید و 2,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

ارشد تستهای مهندسی نفت-از سال 82 الی 88

( مجتبی پردل )

ارشد تستهای مهندسی نفت-از سال 82 الی 88

نویسنده: مجتبی پردل

انتشارات: راهیان ارشد-آزاده

راهیان ارشد(آزاده)

130,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

راهیان ارشد-آزاده
مجتبی پردل
منابع آزمون راهیان ارشد مهندسی شیمی و نفت
0-304-501-964-978
اول
1388
1000
760
شومیز

ارشد تستهای مهندسی نفت-از سال 82 الی 88

نویسنده: مجتبی پردل

انتشارات: راهیان ارشد-آزاده