بخرید و 3,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مدیریت پروژه های صنعتی

( محمود گلابچی، امیرفرجی )

مدیریت پروژه های صنعتی

نویسنده: محمود گلابچی، امیرفرجی

انتشارات: دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

150,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
محمود گلابچی، امیرفرجی
معماری
1390
610

مدیریت پروژه های صنعتی

نویسنده: محمود گلابچی، امیرفرجی

انتشارات: دانشگاه تهران

سر فصل ها

فصل1:ویژگی های پروژه های صنعتی

فصل2:طرح ایده و تعریف پروژه های صنعتی

فصل3:مطالعات مقدماتی در پروژه های صنعتی

فصل4:تصویب پروژه و روش های واگذاری کار

فصل5:مهندسی و طراحی پروژه های صنعتی

فصل6: تدارکات و ساخت در پروژه های صنعتی

فصل7: راه اندازی و بهره برداری پروژه های صنعتی

فصل8: مدیریت دانش درپروژه های صنعتی