بخرید و 2,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مبادی سواد بصری

( دونیس ا.داندیس-مسعود سپهر )

مبادی سواد بصری 

نویسنده: دونیس ا.داندیس 

مترجم :مسعود سپهر

انتشارات:سروش  

                                  

سروش(صدا و سیما)

130,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

سروش
دونیس ا.داندیس
مسعود سپهر
معماری
سی و هفتم
1395
252

مبادی سواد بصری 

نویسنده: دونیس ا.داندیس  

مترجم :مسعود سپهر

انتشارات:سروش 

سرفصل ها:

فصل1: خصوصیت و محتوای سواد بصری

فصل2: ترکیب بندی-راهنمایی های دستورای برای سواد بصری

فصل3:  عناصر اولیه در ارتباط بصری

فصل4:تشریح پیام بصری

فصل5: جنبش و تحرک در کنتراست

فصل6: فنون بصری

فصل7:  برنامه های برای ارتباط بصری

فصل8:برامدن سبک بصری

فصل9:هنرهای بصری- کار ویژه و پیام

فصل10:سواد بصری برای چه و چگونه