بخرید و 4,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

طراحی ساختمان های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسان عمران

( محمود گلابچی )

طراحی ساختمان های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسان عمران

نویسنده: محمود گلابچی

انتشارات: دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

200,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

طراحی ساختمان های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسان عمران

نویسنده: محمود گلابچی

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها:

فصل1: بتن

فصل2: خواص بتن

فصل3: تکنولوژی بتنو اجرای آن

فصل4: تاریخچه بتن و ساختمان های بتن آرمه

فصل5: انواع سیستم های سازه بتنی و معماری

فصل6:طراحی تیر های بتن آرمه

فصل7:پرش پیوستگی و پیچش

فصل8:ستونهای بتن آرمه

فصل9: پی های بتن آرمه

فصل10: دالبتن مسطح

و...