بخرید و 5,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

طراحان چگونه می اندیشند؟ ابهام زدایی از فرایند طراحی (ویراست جدید)

( برایان لاوسون حمید ندیمی )

طراحان چگونه می اندیشند؟ ابهام زدایی از فرایند طراحی (ویراست جدید)

نویسنده: برایان لاوسون  

مترجم : حمید ندیمی

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی  

                                                                                

 دانشگاه شهید بهشتی

280,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه شهید بهشتی
برایان لاوسون
حمید ندیمی
معماری
دوم
1395
387

طراحان چگونه می اندیشند؟ ابهام زدایی از فرایند طراحی (ویراست جدید)

نویسنده: برایان لاوسون  

مترجم : حمید ندیمی

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی 

سرفصل ها:

فصل1: طراحی چیست؟

فصل2: مسئله و راه حلها

فصل3: اندیشه طراحانه

فصل4:کتابنامه