بخرید و 2,800 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

سازه های پارچه ای کششی

( گلابچی مجاهدی سرکرده ئی )

سازه های پارچه ای کششی

نویسنده: کریک هانتینگتون

مترجم : محمود گلابچی، محمد رضا مجاهدی، الهام سرکرده ئی

انتشارات: دانشگاه تهران

                             

دانشگاه تهران

140,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
کریک هانتینگتون
محمود گلابچی، محمد رضا مجاهدی، الهام سرکرده ئی
معماری
1390
400

سازه های پارچه ای کششی

نویسنده: کریک هانتینگتون

مترجم : محمود گلابچی، محمد رضا مجاهدی، الهام سرکرده ئی

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها:

فصل1:  سقف های پارچی ای کششی

فصل2: عناصر فرم طرح

فصل3: سیستم های پارچه ای تحت کششی

فصل4: مصالح

فصل5:شکیبایی و تجربه و تحلیل

فصل6:  اتصالات و جزییات

فصل7:ساخت و پرپاییف شاخص کارایی غیر سازه ای

فصل8:صنعت سازه های پارچه ای معاصر