بخرید و 5,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

درآمدی بر نظریه های برنامه نویسی با تاکید ویژه بربرنامه ریزی شهری

( زهره عبدی دانشپور )

درآمدی بر نظریه های برنامه نویسی با تاکید ویژه بربرنامه ریزی شهری

نویسنده: زهره عبدی دانشپور  

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی

 دانشگاه شهید بهشتی

250,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

: دانشگاه شهید بهشتی
: زهره عبدی دانشپور
معماری
سوم
1394
1000
وزیری
: 600
شومیز

درآمدی بر نظریه های برنامه نویسی با تاکید ویژه بربرنامه ریزی شهری

نویسنده: زهره عبدی دانشپور  

انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی

سر فصل ها

فصل 1:پیش درآمد و تشریح ساختارکتاب

فصل2:دور نمای شناخت شناسانه برنامه ریزی

فصل3:مرورتعریف ها و گونه بندی های رایج نظریه برنامه ریزی

فصل4:معرفی گونه بندی سه گانه نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بربرنامه ریزی شهری .