بخرید و 9,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

آموزش کامل SketchUp 8 و LayOut 3 برای معماران و طراحان (به‌همراه آموزش رندرگیری پیشرفته با Kerkythea و SUpodium 1.7.3)

( مهرداد موذن زاده، حامد صبا )

آموزش کامل SketchUp 8 و LayOut 3 برای معماران و طراحان (به‌همراه آموزش رندرگیری پیشرفته با Kerkythea و SUpodium 1.7.3)

نویسنده: مهرداد موذن زاده

انتشارات: ایثار گران، وارش

 

450,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

ایثار گران، وارش
مهرداد موذن زاده، حامد صبا
نرم افزار آموزشی
سوم
1391
296

آموزش کامل SketchUp 8 و LayOut 3 برای معماران و طراحان (به‌همراه آموزش رندرگیری پیشرفته با Kerkythea و SUpodium 1.7.3)

نویسنده: مهرداد موذن زاده

انتشارات: ایثار گران، وارش

فصل یک:مسا ئل مفهومی

فصل دو:طراحی یک مدلآشنایی با

فصل سه:آشنایی بیشتر با نحوه طراحی

فصل چهار:آشنایی باجزئیات بیشتر

فصل پنجم: تمرین آموزشی

و...