بخرید و 3,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تولید کننده
پردازش
توزیع کننده
فروشگاه اینترنتی کتاب آروین

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (جغرافیای شهری و روستایی)

( گروه اساتید پردازش )

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (جغرافیای شهری و روستایی)

نويسنده : گروه اساتید پردازش

انتشارات: پردازش

پردازش

150,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

: پردازش
: گروه اساتید پردازش
: کارشناسی ارشد (پردازش)
1389
500
وزیری
شومیز

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (جغرافیای شهری و روستایی)

نويسنده : گروه اساتید پردازش

انتشارات: پردازش

فهرست مطالب:
بخش اول جغرافیای روستایی
فصل 1 : ریشه های جغرافیای روستایی
فصل 2 : چشم انداز روستایی
فصل 3 : اسکان
فصل 4 : روستاوروستایی-فضای روستایی
فصل 5 : ساختارمکانی سکونتگاههای روستایی
فصل 6 : موقعیت سکونتگاههای روستایی
فصل 7 : عوامل موثردراستقرارروستاها
فصل 8 : وسعت سکونتگاههای روستایی
فصل 9 : بافت کالبدی سکونتگاههای روستایی
فصل 10 : اشکال اصلی روستا
فصل 11 : عوامل مؤثربرتجمع و تفرق روستاها
فصل 12 : الگوی سکونت گاه های مجتمع
فصل 13 : الگوی زمینهای زراعی
فصل 14 : طرح خانه های روستایی
فصل 15 : جمعیت –مهاجرت و اشتغال روستایی
فصل 16 : گروهبندی اجتماع روستایی
فصل 17 : کارکردسکونتگاههای روستایی
فصل 18 : مالکیت و بهره برداری ازمنابع
فصل 19 : روابط نیروی کارروستایی
فصل 20 : شیوه های تولیدزراعی
فصل 21 : سرمایه داری بهره بری
فصل 22 : شیوه های بهره برداری اشتراکی
--- بخش دوم جغرافیای شهری
فصل 23 : تعاریف
فصل 24 : رابطه مورفولوژی شهرباکارکردآن
فصل 25 : دوموج بزرگ در جغرافیای شهری
فصل 26 : مطالعه تطبیقی و ماکرو ومیکرو در جغرافیای شهری
فصل 27 : سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری
فصل 28 : جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی و جغرافیای تاریخی
فصل 29 : شهروانواع برنامه ریزی
فصل 30 : سیرتکوینی جغرافیای شهری- جبرجغرافیای
فصل 31 : ملاک شناخت شهرازروستا
فصل 32 : موقع مطلق و نسبی- شهرنشینی وشهرگرایی
فصل 33 : ویژگی های شهرهای جهان سوم- الگوهای فضایی
فصل 34 : ویژگی های بخش مرکزی شهرها
فصل 35 : منطقه گذار- پارک های صنعتی-حومه شهری-دهشهر
فصل 36 : شبکه شهری- مگالاپلیس

CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری

نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است