بخرید و 8,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

اقلیم ومعماری

( رضا شاطریان )

 اقلیم ومعماری

نویسنده: رضا شاطریان

انتشارات: سیمای دانش

سیمای دانش

400,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

: سیمای دانش
: رضا شاطریان
معماری
چهارم
1392
1000
رحلی
680
شومیز

 اقلیم ومعماری

نویسنده: رضا شاطریان

انتشارات: سیمای دانشپ

فصل یک :موقعیت کشورایران

فصل دو: ناهمواری های کشورایران

فصل سه: آب وهوای کشورایران

فصل چهار : ژئومورفولوژی منطقه ای کشورایران

فصل پنج:ویژگی های اقلیم- معماری وزندگی مناطق خشک ایران

فصل ششم :ویژگی های اقلیم- معماریو زندگی مناطق کوهستانی ایران

فصل هفتم: اقلیم وشکل گیری معماری مناطق ایران

و...