بخرید و 4,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

استاتیک کاربردی (برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران)

( محمودگلابچی )

نام کالا: استاتیک کاربردی (برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران)

نویسنده: محمودگلابچی

انتشارات: دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

200,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

دانشگاه تهران
محمودگلابچی
معماری
چهارم
1389
494

نام کالا: استاتیک کاربردی (برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران)

نویسنده: محمودگلابچی

انتشارات: دانشگاه تهران

سرفصل ها:

فصل اول:  استاتیک نقطه مادی

فصل دوم: گفتاری درمورد تعادل

فصل سوم: اصطکاک لغزشی

فصل چهارم: استاتیک اجسام تحت تاثیرنیرو های واقع دریک صفحه

فصل پنجم: تعادل اجسام تحت تاثیربیش از سه نیرو

فصل ششم:تعادل میله ای سنگین

فصل هفتم:خرپا

فصل هشتم:بردارها

فصل نهم:دستگاه نیروهای فضایی

و...