بخرید و 3,200 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تولید کننده
نص
توزیع کننده
فروشگاه اینترنتی کتاب آروین

مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی(تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی) جلد اول

( کریس بروکز، بدری،الباقی )

مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی(تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی) جلد اول 

نویسنده: کریس بروکز  

مترجم : احمد بدری، عبدالمجید الباقی                                                                   

انتشارات: نص 

 نص

160,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نص
کریس بروکز
احمد بدری، عبدالمجید الباقی
اقتصاد
دوم
1393
1000
400

مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی(تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی) جلد اول 

نویسنده: کریس بروکز  

مترجم : احمد بدری، عبدالمجید الباقی                                                                   

انتشارات: نص 

سرفصل ها:

فصل اول: مروری بر مدل رگرسیون خطی کلاسیک

فصل دوم: بسط مدل رگرسیون خطی کلاسیک

فصل سوم: مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک وازمون های تشخیصی

فصل چهارم: مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی تک متغیره

فصل پنجم: مدل های چند متغیره

فصل ششم: داده های پانل

و...