بخرید و 7,700 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

درباره اسکیس معماری

( رضا عسگری پور )

درباره اسکیس معماری

نویسنده: رضا عسگری پور

انتشارات:مرکز معماری ایران،(سیرنگ)

 مرکز معماری ایران،(سیرنگ)

385,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

مرکز معماری ایران،(سیرنگ)
رضا عسگری پور
معماری
1391
1500
خشتی
480

درباره اسکیس معماری

نویسنده: رضا عسگری پور

انتشارات:مرکز معماری ایران،(سیرنگ)

سرفصل ها:

فصال اول: مشکل چیست؟

فصل دوم :این مشکلات چه سوالاتی را مطرح می کند

فصل سوم: درباره این مشکلات چه کسانی کار کرده اند

فصل چهارم: راه حلهای پیشنهادی، مبادی ارائه معماری

فصل پنجم: ، راه حلهای پیشنهادی

فصل ششم: مبادی ارائه معماری ،مطا لعات معماران