بخرید و 6,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تولید کننده
نگارنده دانش

كاملترين مرجع كاربرديHYSYS

( اكبري، سبزعلي،رضوي )

كاملترين مرجع كاربرديHYSYS

نوشته :ايمان اكبري، زهرا سبزعلي، نرجس السادات رضوي

انتشارات: نگارنده دانش

نگارنده دانش

320,000 ریال

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
ايمان اكبري، زهرا سبزعلي، نرجس السادات رضوي
مهندسی شیمی و نفت
سوم
1394
500
496

كاملترين مرجع كاربرديHYSYS

نوشته :ايمان اكبري، زهرا سبزعلي، نرجس السادات رضوي

انتشارات: نگارنده دانش

سرفصل ها:

قسمت اول:

فصل 1: معرفي و شروع كار با HYSYS

فصل 2: ترموديناميك و HYSYS

قسمت دوم:

فصل 4: شبيه سازي تجهيزات انتقال حرارت

فصل 5: واكنش ها و راكتورهاي شيميايي

فصل 6: فرآيندهاي جداسازي

فصل 7: انتگراسيون و بهين هسازي فرآيند

فصل 8: نمونه پروژه ها

HYSYS