بخرید و 5,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تكنولوژي بتن ويرايش دوم

( اكبر رمضانيانپور،اعرابی )

تكنولوژي بتن ويرايش دوم

نوشته: آدام نويل، جي جي بروكس

ترجمه: دكتر علياكبر رمضانيانپور، نگين اعرابي

انتشارات: نگارنده دانش

نگارنده دانش

280,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
آدام نويل، جي جي بروكس
علي اكبر رمضانيانپور مهندس نگين اعرابي
مهندسی عمران
چهارم
1394
2000
وزيري
420

تكنولوژي بتن ويرايش دوم

نوشته: آدام نويل، جي جي بروكس

ترجمه: دكتر علياكبر رمضانيانپور، نگين اعرابي

انتشارات: نگارنده دانش

سرفصل ها:

فصل اول: بتن به عنوان يك ماده ساختماني

فصل دوم: سيمان

فصل سوم: مصالح سنگي معمولي

فصل چهارم: كيفيت آب

فصل پنجم: بتن تازه

فصل ششم: مقاومت بتن

فصل هفتم: اختلاط، حمل، ريختن و تراكم بتن

فصل هشتم: مواد افزودني

فصل نهم: مسائل حرارتي در بتن ريزي

فصل دهم: افزايش مقاومت بتن

فصل يازدهم: ساير خصوصيات مقاومت بتني

فصل دوازدهم: الاستيسيته و خزش

فصل سيزدهم: تغيير شكل و تر ك خوردگي مستقل از بار