بخرید و 5,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

كاملترين مرجع كاربردي كارور PLC درجه 2

( محمدرضا ماهر، غلامرضا آقاجری )

 كاملترين مرجع كاربردي كارور   PLC درجه2

نوشته: مهندس احمد فرجي

انتشارات: نگارنده دانش

نگارنده دانش

270,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

:نگارنده دانش
: احمد فرجي
مهندسی برق
سوم
1392
1000
وزیری
432

 كاملترين مرجع كاربردي كارور   PLC درجه2

نوشته: مهندس احمد فرجي

انتشارات: نگارنده دانش

سرفصل ها:


فصل 1. آشنايي با رايانه

فصل 2. آشنايي با الكتروموتورهاي AC و روش هاي راه اندازي آنها

فصل 3. سيستم هاي عددي و گيت هاي منطقي

فصل 4. كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي 85

فصل 5. آشنايي با ساختمان و نحوة عملكردPLC 

فصل 6. آشنايي با سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك

فصل 7. آشنايي با سخت افزار 300  PLC S7

فصل 8. نصب نرم افزار  7 Step و آشنايي با محيط آن

فصل 9. پيكربندي سخت افزارPLC S7-300 در محيط 7 Step

فصل 10 . آشنايي با سخت افزار PLC S7-400

فصل 11 . پيكربندي سخت افزار PLC S7-400

فصل 12 . آشنايي با محيط برنامه نويسي 7 Step

فصل 13 . برنامه نويسي در محيط 7 Step

فصل 14 . مديريت پروژه و عيب يابي

فصل 15 . نمونه پروژ ه هاي صنعتي