بخرید و 3,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مجموعه پروژه هاي كاربردي با plc زیمنس

( احمد فرجی )

مجموعه پروژه های كاربردی با plc زیمنس

نوشته مهندس احمد فرجی
ويراسته مهندس علی كلانتری

انتشارات : نگارنده دانش

نگارنده دانش

150,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
مهندسی برق
هفتم
1395
500
312
مهندس احمد فرجي

مجموعه پروژه های كاربردی با plc زیمنس

نوشته مهندس احمد فرجی
ويراسته مهندس علی كلانتری

انتشارات : نگارنده دانش

سرفصل ها

 فصل اول: پروژه های سطح مقدماتی

فصل دوم: پروژه های سطح متوسط

فصل سوم: پروژه هاي سطح پيشرفته

فصل چهارم: پروژه هاي جامع

فصل پنجم: نكات و ترفندهاي برنامه نويسي