بخرید و 4,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

پياده سازي منطق فازي درPLC

( محمدرضا ماهر، غلامرضا آقاجری )

پياده سازي منطق فازي در PLC

نوشته: محمدرضا ماهر، غلامرضا آقاجری

انتشارات: نگارنده دانش

 

نگارنده دانش

200,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
مهندس محمدرضا ماهر مهندس غلامرضا آقاجري
مهندسی برق
سوم
1394
500
316

پياده سازي منطق فازي در PLC

نوشته: مهندس محمدرضا ماهر، مهندس غلامرضا آقاجری

انتشارات: نگارنده دانش

 سرفصل ها:


فصل 1. نگاهي به تاريخچة منطق فازي

فصل 2. اصول و مفاهيم منطق فازي

فصل 3. كاربرد منطق فازي در كنترل

فصل 4. نحوة نصب نرم افزار Fuzzy Control

فصل 5. شروع كار باFuzzy Control 

فصل 6. ارتباط Fuzzy Control با بلاك هاي s7

فصل 7. ارتباط Fuzzy Control با بلاك هاي CFC

فصل 8. ارتباط Fuzzy Control با WinnCC

فصل 9. ابزارهاي نرم افزار Fuzzy Control

فصل 10 . تنظيمات و پيكربندي ارتباطات

فصل 11 . مثال هاي كاربردي با Fuzzy Control