بخرید و 6,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

كاملترين مرجع كاربردي شبكة صنعتی Profibus (جلد دوم)

( اسفنديارپور بروجنی محمدرضا ماهر )

كاملترين مرجع كاربردي شبكة صنعتي Profibus (جلد دوم)

مهندس سعيد اسفنديارپور بروجني

مهندس محمدرضا ماهر

انتشارات :نگارنده دانش

نگارنده دانش

330,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

:نگارنده دانش
:مهندس سعيد اسفنديارپور بروجني
مهندسی برق
سوم
1395
1000
وزیری
:480
شومیز

كاملترين مرجع كاربردي شبكة صنعتي Profibus (جلد دوم)

مهندس سعيد اسفنديارپور بروجني

مهندس محمدرضا ماهر

انتشارات :نگارنده دانش

سر فصل ها:

فصل 8. ارتباط درايو با PLC از طريق Profibus

فصل 9. پيكربندي Master-Slave با كارت شبكة Profibus

فصل 10 . روش هاي تبادل ديتا بين PLC ها

فصل 11 . پيكربندي Master-I Slave در شبكة Profibus

فصل 12 . پيكربندي Master-Master در شبكة Profibus

فصل 13 . اتوماسيون PC-Based با Profibus