بخرید و 5,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

كاملترين مرجع كاربردي شبكة صنعتي Profibus (جلد اول)

( اسفنديارپور بروجنی محمدرضا ماهر )

كاملترين مرجع كاربردي شبكة صنعتي  Profibus (جلد اول)

تأليف: مهندس سعيد اسفنديارپور بروجنی

ناظر علمي: مهندس محمدرضا ماهر

انتشارات: نگارنده دانش


نگارنده دانش

270,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
مهندس سعيد اسفنديارپور بروجني
اتوماسیون صنعتی_ شبکه های صنعتی
سوم
1395
500
432

كاملترين مرجع كاربردي شبكة صنعتي  Profibus (جلد اول)

تأليف: مهندس سعيد اسفنديارپور بروجنی

ناظر علمي: مهندس محمدرضا ماهر

انتشارات: نگارنده دانش

سرفصل ها:

فصل 1. جايگاه Profibusدر اتوماسيون صنعتي

فصل 2. ويژگي هاي شبكة Profibus

فصل 3. نكات نصب شبكة Profibus

فصل 4. تجهيزات شبكة Profibus

فصل 5. شناخت 200 ETهاي زيمنس

فصل 6. پيكربندي Master-Slave بدون كارت

فصل 7. عيب يابي در شبكة  Profibus