بخرید و 6,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

كاملترين مرجع كاربردي PCS7

( محمدرضا ماهر )

كاملترين مرجع كاربردي  PCS7

نویسنده : مهندس محمدرضا ماهر

انتشارات :نگارنده دانش

نگارنده دانش

330,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
مهندس محمدرضا ماهر
مهندسی برق
چهارم
1394
1100
544

كاملترين مرجع كاربردي  PCS7

نویسنده : مهندس محمدرضا ماهر

انتشارات :نگارنده دانش

سرفصل ها:

فصل اول: جايگاه 7 PCSدر سيستم هاي كنترل

  فصل دوم: اجزاي سخ تافزاري سيستم  7  PCS

فصل سوم: نكات نصب اجزاي سيستمPCS7 

فصل چهارم: نحوه ي نصب نرم افزارPCS7

فصلپنجم: ابزارهاي نرم افزار PCS7

فصل ششم: شروع كار باPCS7

فصل هفتم: آشنايي با محيط و امكانات CFC

فصل هشتم: برنامه نويسي CFCبا دستورات پايه 

فصل نهم: برنامه نويسي با بلاك هاي كتابخانه CFC

و....