بخرید و 9,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

كاملترين مرجع كاربردي شبكة صنعتيModbus

( محمدرضا ماهر،حميدرضا رفيعيان )

نام کالا: كاملترين مرجع كاربردي شبكة صنعتي Modbus

نویسنده: مهندس محمدرضا ماهر  مهندس حميدرضا رفيعيان

انتشارات :نگارنده دانش

نگارنده دانش

470,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده
مهندسی برق
چهارم
1395
1000
672

نام کالا: كاملترين مرجع كاربردي شبكة صنعتي Modbus

نویسنده: مهندس محمدرضا ماهر  مهندس حميدرضا رفيعيان

انتشارات :نگارنده دانش

سرفصل ها:

فصل 1. آشنايي با مدباس و جايگاه آن در اتوماسيون

فصل 2. ارتباطات فيزيكي در مدباس RTU/ASCII

فصل 3. تجهيزات سخت افزاري مدباس

فصل 4. كارت هاي شبكه مدباس زيمنس

فصل 5. مفاهيم پايه در ارتباط سريال

فصل 6. پيكربندي پروتكل هاي مدباس زيمنس

فصل 7. پروتكل( PLC 3964(R) در  PLC زيمنس

و...