بخرید و 7,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کاملترین مرجع کاربردی آباکوس Abaqus پیشرفته (ویژه مهندسی عمران)

( سهیل سروش‌نیا، نجفیان )

کاملترین مرجع کاربردی آباکوس Abaqus پیشرفته (ویژه مهندسی عمران)

مؤلف :سهیل سروش‌نیا،هادی نجفیان،محمدحسین ممقان،مرتضی مهروند

انتشارات: نگارنده دانش

نگارنده دانش

380,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

:نگارنده دانش
سهیل سروش‌نیا،هادی نجفیان،محمدحسین ممقان،مرتضی مهروند
:9786006190365
پنجم
1395
وزیری
:528
شومیز
800

کاملترین مرجع کاربردی آباکوس Abaqus پیشرفته (ویژه مهندسی عمران)

مؤلف :سهیل سروش‌نیا،هادی نجفیان،محمدحسین ممقان،مرتضی مهروند

انتشارات: نگارنده دانش

سرفصل ها

فصل1:تحليل انواع تير و ترسيم نمودارهاي نيروي برشي و لنگر خمشي

فصل2: تحليل نشست تكيه‌گاهي با استفاده از توالي تحليل‌ها

فصل3:تحليل كمانش خطي ستون

فصل4: تحليل قاب ساختماني دوبعدي

فصل5:بررسي تمركز تنش

فصل6:تحليل كمانش ورق‌هاي سوراخ دار

فصل7: تحليل تغيير طول عضو منشوري فولادي تحت اثر وزن خود

فصل8:تحلیل هیسترتیک یک تیر با بال کاهش‌یافته به روش اجزاء محدود

فصل9:تحلیل صفحة فولادی با سخت‌کنندة تحت بارگذاری انفجاری

فصل10:شبیه‌سازی جوش به روش اجزاء محدود

فصل11: تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود

فصل12: مدل‌سازی دیوار حایل طره‌ای در خاک لایه‌ای

فصل13: مدل‌سازی سه‌بعدی سازة اسکلت فلزی با سیستم قاب خمشی

فصل14:مدل‌سازی اندرکنش خاک ـ فونداسیون