بخرید و 8,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کامل‌ترین مرجع کاربردی تحلیل سیستم های قدرت با ETAP

( سعید احمدیان )

مرجع کاربردی تحلیل سیستمETAP

مؤلف:سعید احمدیان

انتشارات:نگارنده دانش

نگارنده دانش

420,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

نگارنده دانش
سعید احمدیان
مهندسی برق صنعتی
9786006190372
سوم
1395
664
1000

مرجع کاربردی تحلیل سیستمETAP

مؤلف:سعید احمدیان

انتشارات:نگارنده دانش

سر فصل ها

فصل1:رم افزار و بخش های مختلف آن

فصل2:عناصر پركاربرد سیستم های قدرت و نیز نكات فنی هر المان

فصل3:نحوه انجام محاسبات پخش بار متعادل و نامتعادل، سایزینگ كابل ها و ترانسفورماتورها

فصل4:محاسبات اتصال كوتاه و نحوه به دست IEC و ANSI آوردن جریان های انواع خطاها

فصل5: المان های حفاظتی سیستم قدرت و نحوه پیاده سازی آنها درنرم افزار

فصل6:راه اندازی موتورها در دو حالت استاتیكی ودینامیكی مبانی حفاظت موتورها

فصل7:هارمونیك ها و المان های غیرخطی در سیستم قدرت بار هارمونیكی و طراحی انواع فیلترها

فصل8:نحوه اجرای محاسبات طراحی سیستم زمین

فصل9:یك پروژه نمونه برای انجام تحلیل های مختلف