بخرید و 6,600 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

اصول مديريت ساخت:(ويژه دانشجويان عمران)

( حسن صادقی-محمود علمايی )

اصول مديريت ساخت:(ويژه دانشجويان عمران)

نويسنده: حسن صادقی-محمود علمايی

انتشارات: دانشگاه امام حسین

Give a Name

330,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

: دانشگاه امام حسين (ع)
: حسن صادقی-محمود علمايی
: 9789644522567
ششم
1395
1000
وزیری
: 435
شومیز

اصول مديريت ساخت:(ويژه دانشجويان عمران)

نويسنده: حسن صادقی-محمود علمايی

انتشارات: دانشگاه امام حسین

فهرست مطالب:

فصل1: تعاریف و اصطلاحات

فصل2: خواص عمومی مصالح ساخت

فصل3: مراحل شکل گیری طرح های عمرانی

فصل4: آشنایی با شرح وظایف مدیران در بخشهای متشکله کارگاهی

فصل5: مدیریت ماشین آلات

فصل6: بررسی جایگاه کارفرما در انعقاد قراردادها

فصل7: آشنایی با مبانی سیستمها در تصمیم گیری پروژه های عمرانی

فصل8: آشنایی با مبانی مدیریت پروژه

فصل9: آشنایی با شرح وظایف و اختیارات کارفرما، مشاور و پیمان کار
و....